Efteling - Synthese

Efteling - Synthese - Finding the problem

In week 3 zijn er interviews uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn door middel van een Miroboard gecategoriseerd in een top 5 van belangrijkste punten. Na het bij elkaar voegen van de individuele resultaten bleek dat de voornaamste punten gingen over afstand, drukte/wachtrijen, promotie, entertainment in het park en het meest voorkomende punt was beleving.

1. Interview

Om antwoord te krijgen op de deelvragen ‘Waarom kiezen mensen voor de Efteling en niet een ander park in Europa?’ en ‘Wat kan er verbeterd worden tijden een bezoek aan de Efteling?’ zijn er interviews gehouden. In totaal zijn er …. Interviews gehouden met mensen tussen 16-35 jaar, deze mensen zijn weer onder te verdelen in mensen die het park vaak bezoeken en mensen die het park minder vaak bezoeken. De grootste groep geïnterviewde bestond uit jongvolwassenen en 1 persoon vertegenwoordigde de doelgroep ‘familie met kinderen’.

Doormiddel van synthese zijn de interviews geanalyseerd. Alle syntheses zijn uiteindelijk samengevoegd en hieronder zie je het resultaat.

Voor ieder thema zijn er inzichten gedaan en ‘hoe’-vragen opgesteld. Hieronder zijn ze uitgeschreven.

Thema: Afstand

Inzichten:
• Bij het kiezen van een attractiepark is het belangrijk hoe groot de reisafstand is

Hoe vraag:
Hoe zorg je ervoor dat bezoekers bij het kopen van een kaartje ook een verblijf overwegen?

Thema: Promotie

Inzichten:
• De Efteling maakt te weinig gebruik van hun sprookjesfiguren als het gaat om mensen aantrekken naar het park.
• De bezoekers van de Efteling zouden meer sprookjesfiguren willen tegenkomen tijdens hun bezoek aan de Efteling.
• Efteling bezoekers wachten liever op acties dan dat ze de volle prijs betalen voor een entreekaartje.
• Bezoekers met een laag inkomen nemen hun eigen eten mee, omdat de prijzen van eten in het park te hoog zijn.

Hoe vraag:
Hoe zorg je ervoor dat mensen de volle prijs voor een entreekaartje willen betalen?

Thema: Entertainment

Inzichten:
• Bezoekers zouden graag meer live entertainment willen zien in het park.
• Bezoekers zouden graag meer interactie/beleving willen zien langs de looppaden of wachtrijen.

Hoe vraag:
Hoe zorg je ervoor dat mensen buiten de attracties om ook vermaakt worden?

Thema: App

Inzichten:
• Bezoekers van de Efteling willen tijdens hun bezoek op de hoogte worden gehouden van hoe druk het is bij een attractie.
• Bezoekers willen op basis van de informatie die ze in de app kunnen vinden bepalen welke attractie ze als volgende gaan bezoeken.

Hoe vraag:
Hoe zorg je ervoor dat de applicatie een nog beter hulpmiddel wordt bij een bezoek aan de Efteling?

Thema: Drukte

Inzichten:
• Bezoekers ervaren de drukte bij het verlaten van het park als onaangenaam.
• Veel bezoekers nemen de drukte voor lief.

Hoe vraag:
Hoe kunnen wij het verlaten van het park gemakkelijker/ prettiger maken voor de bezoekers van de Efteling?

Thema: Wachtrij

Inzichten:
• Mensen accepteren over het algemeen de wachtrijen, maar vervelen zich hier gauw.
• Bezoekers zouden graag vermaakt worden tijdens het wachten op een attractie.

Hoe vraag:
Hoe zorg je ervoor dat mensen zich minder snel vervelen tijdens het wachten op een attractie?

Thema: Beleving

Inzichten:
• Goede thematisering, veiligheid en een schoon park dragen bij aan de totale beleving.
• Mensen ervaren het totaalbeeld en de storytelling van de Efteling als USP, dit zou ook gelden voor een bezoek aan een buitenlands park.

Hoe vraag:
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de ‘magie’ van de Efteling nieuwe buitenlandse bezoekers aantrekt?

2. Doelgroep

Op basis van de resultaten van de gemaakte interviews is er een empathy map gemaakt. Inhoudelijk gingen de interviews over Nederlandse bezoekers die hun ervaringen over de Efteling deelde en wat ze zouden doen als ze naar een pretpark in het buitenland zouden gaan.

De empathy map is dan ook gebaseerd op de gemiddelde leeftijd van de geïnterviewde personen waarbij de resultaten van deze personen de empathy map verder vulde. Met de gegevens van de empathy map is er een persona gemaakt die aansluit op de inhoud van de gemaakte empathy map.

Empathy Map

Persona

3. Conclusie interviews

Uit de interviews blijkt dat mensen vooral voor de Efteling kiezen en niet een ander park in Europa, omdat de reistijd korter is. Ondanks dat de respondenten voor de Efteling kiezen zijn er toch een aantal verbeterpunten naar boven gekomen, namelijk:

  • - Promotie. De prijs van een los kaartje ligt voor Nederlandse standaarden hoog, waardoor mensen liever wachten tot er een kortingsactie is op de entree.
  • - Entertainment. Bezoekers verwachten meer entertainment buiten de attracties om.
  • - Wachtrij. Bezoekers vervelen zich snel in de wachtrij, waardoor ze snel geïrriteerd raken.
  • - Beleving. Het merk Efteling kan op een betere manier worden verkocht aan potentiële bezoekers.

In eerste instantie blijkt uit de synthese dat de wachtrijen het grootste probleem zijn. Ondanks dat dit het grootste probleem is, is dit niet een probleem dat de Efteling zomaar kan oplossen. Als wij kijken naar het product Efteling en het feit dat ze hun bezoekersaantal willen verhogen, is het beter om het probleem ‘Beleving’ aan te pakken.

4. Client problem/challenges brainstorm

Om erachter te komen welke problemen er speelde bij de Efteling is er een brainstorm uitgevoerd. Bij de brainstorm is er gekeken naar het 4c onderzoek en welke problemen er toen zijn gevonden bij Culture, Company en Category. Uiteindelijk zijn de belangrijkste bevindingen van de brainstrom en synthese naast elkaar gezet en zijn de volgende customer en cleint goal eruit gekomen:

Customer: Vermaakt worden tijdens het wachten voor een attractie
Client: De klachten omtrent de lange wachtrijen verminderen

Zoals eerder is aangegeven in de conclusie van de interviews, is dit niet iets waar wij op in kunnen spelen. Onze uiteindelijke client en customer goal lees je terug in hoofdstuk 5.

5. Client en customer goal

Customer goal:

The experience of visiting the Efteling must exceed the expectation of the visitors

Client goal:

Gain more customers, to increase the yearly number of visitors.

6. Problem statement

Versie 1:

International visitors should be ensured that their expectation of visiting the Efteling will be exceeded so that the Efteling has a bigger chance at attracting new international visitors in the future.

Versie 2:

Visitors should be able to see their expectations throughout the park so that the Efteling has the possibility to increase their yearly number of visitors.

Versie 3:

Dutch visitors should be able to see the value of buying a ticket so that the Efteling has the possibility to increase their yearly number of visitors.

Vragen over een project?

Neem contact op