Fidens - Branding.

Op weg naar een mooi product.

Het neerzetten van de visuele stijl van onze start-up hebben we voor het grootste gedeelte met het gehele team gedaan. We hebben verschillende onderzoeken gedaan alvorens het maken van bepaalde keuzes. Veel van de gemaakte keuzes zijn voortgekomen uit de opdrachten die we kregen van HikeOne.

20-jaren plan

Om het toekomstbeeld van ons bedrijf Fidens vorm te geven is er een 20-jaren plan opgesteld. In dit 20-jaren plan is gekeken naar onderwerpen zoals het klantenbestand, de financiën, diensten/intern, het personeel, inventaris en de marketing. Het 20-jaren plan verspreidt over verschillende tijdsperiodes van het bedrijf.

The Golden Circle

The Golden Circle brengt in kaart met waarom, met wat en hoe Fidens zich onderscheidt van anderen.

Top 3 Values

Waarden maken zichtbaar wat voor visie het bedrijf nastreeft en hoe het bedrijf omschreven kan worden. Het is dan ook belangrijk om een top drie aan waardes aan Fidens te koppelen om het bedrijf specifieker te omschrijven.

Top 3 Audiences

Tijdens het opzetten van een bedrijf is het van belang dat goed in kaart wordt gebracht wie de klant/doelgroep is. We hebben een top-3 opgesteld waarop wij ons met Fidens het beste kunnen richten.

Final Ranges

De final range geeft weer wat voor soort bedrijf Fidens is qua uitstraling en uitingen.

Competitive Landscape

Een competitive landscape is een methode die wordt gebruikt om directe en indirecte concurrenten te identificeren. Dit om hun missie, visie, kernwaarden, nichemarkt, sterke en zwakke punten te helpen begrijpen. Deze analyse helpt om een ​​nieuwe mentaliteit te creëren die het creëren van strategisch concurrentievermogen vergemakkelijkt.

Door het invullen van een Business Canvas en het uitvoeren van een zogeheten Three-Hour Brand Sprint hebben we onze missie, visie, kernwaarden en positionering vastgesteld. Het opstellen van het 20-jarenplan, het invullen van The Golden Circle, bepalen van de ‘group values’ en het vaststellen van onze ‘top audiences’ heeft ervoor gezorgd dat we als team een beter beeld van ons merk hadden. Zo hadden we bepaald dat de kernwaarden ‘creativity’ en ‘playfulness’ goed op ons merk aansloten in combinatie met onze doelgroep. Daarom hebben we gekozen voor een kleurrijke stijl met speelse vormen en een bijpassend lettertype. Voor het bepalen van de kleuren is er gebruik gemaakt van de Kleurenleer van Goethe. Om alle elementen van onze huisstijl overzichtelijk weer te geven heb ik een aantal style tiles gemaakt.

 • Image Thumbnail

  Style Tile v0.5

 • Image Thumbnail

  Style Tile v1

 • Image Thumbnail

  Style Tile v1.5

 • Image Thumbnail

  Style Tile v2

Uiteindelijke Style Tile

De uiteindelijke style tile is tot stand gekomen door iteraties op de eerder gemaakte style tiles aan de hand van de feedback van docenten en Laura van HikeOne.

Vragen over een project?

Neem contact op