Fidens - Risicoanalyse.

Risicoanalyse.

Om duidelijk inzichtelijk te krijgen wat de sterke en zwakke punten van ons bedrijf zijn en waar de kansen en bedreigingen zich bevinden heb ik samen met Mitch een gedeelte van een risicoanalyse opgesteld.

Interne risicofactoren

  • - Het wegvallen van expertise wanneer één of meerdere personeelsleden het bedrijf verlaten.
  • - Het missen van specifieke expertise vanwege het klein aantal founders.
  • - Wanneer de server gebreken vertoont zulle alle gehoste trainingstrajecten van onze klanten ‘platliggen’.
  • - Te weinig inkomen binnenbrengen ten opzichte van de kosten.
  • - Concurrentie uit het oog verliezen, achterblijven ten opzichte van concurrentie.
  • - Schade aan kantoorpand of apparatuur.
  • - Slechte communicatie tussen founders.

Externe risicofactoren

DESTEP-Analyse

- Demografisch

Wij richten ons binnen onze startup op de generatie van morgen. Deze generatie behaalt in Nederland een steeds hoger opleidingsniveau. Het percentage hoger opgeleiden is de laatste tien jaar met acht procent gestegen. In Nederland worden er op dit moment dagelijks gemiddeld 648 nieuwe bedrijven opgericht. Voor een klein land is dat veel. De infrastructuur is goed en vrijwel ‘iedereen’ kan met iedereen in contact staan via het internet. Ondanks dat de vergrijzing in Nederland toeneemt, zal er altijd nog meer dan genoeg nieuwe jeugd in onze doelgroep toetreden.

- Economisch

Wanneer de economie stijgt zullen de salariskosten mee omhoog gaan.

- Sociaal-cultureel

Op dit moment heerst er een pandemie en dus is in vele landen thuiswerken de nieuwe norm. Uit onderzoek van het Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt dat zeker een kwart van de mensen aangeeft thuis te willen blijven werken na de coronapandemie. Nu mens en dier steeds dichter bij elkaar komen, wordt de kans op nieuwe pandemieën steeds groter. Ook bij nieuwe pandemieën zullen werknemers hoogstwaarschijnlijk meer thuis gaan werken. Dit biedt kansen voor ons product. Inwerktrajecten zullen steeds meer digitaal plaatsvinden.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat jonge Nederlanders de laatste jaren technisch steeds meer onderlegd worden. Dit biedt kansen voor ons product, omdat jongeren steeds meer gewend raken aan werken en studeren via digitale middelen.

- Technologisch

Door de toename aan beschikbare data zal het steeds gemakkelijker worden om in te spelen op de behoefte van de klant/eindgebruiker. Door de constante technologische ontwikkelingen kan het zijn dat een product of dienst binnen afzienbare tijd als verouderd wordt gezien omdat er alweer iets nieuws op de markt is gekomen.

- Ecologisch

Door de toename van milieuregels bestaat er een kans dat klantenservices in de huidige vorm zullen verdwijnen.

- Politiek-juridisch

De invoering van nieuwe wetten kan van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering (zie AVG-wet).

Conclusie

Door het opstellen van de DESTEP- en SWOT-analyse konden we concluderen dat onze expertise lag in het gebied van het opzetten van ons merk en het product. De toename van het aantal thuiswerkenden was onze grootste kans en onze zwakte was het ontbreken van een specifieke expertise binnen het team. Ook de hoge beginkosten zouden een struikelblok kunnen vormen en de daarbij horende bedreiging was de eventuele aanwezigheid van een goedkopere concurrent.

Vragen over een project?

Neem contact op